AKADEMIN FÖR
NATUR- & FRILUFTSLIV
(ANF)
FRILUFTSUTBILDNINGAR:
Klättring & friluftsliv, 10 v.
Vinterfriluftsliv, 10 v.
Friluftsförståelse, 4 v.
Kajak & kanot, 10 v.
Natur- & friluftsliv, 1 år

KURS:
Trädklättring

Grundkurs i trädklättring
Aktuellt: Grundkurs i trädklättring
Fortsättningskurs i trädklättring
KAL®
-kurs i trädklättring
Yrkesutbildningar & certifieringar i trädklättring
Tider för trädklättringskurs & utbildningar

Klippklättring
Grundkurs i klippklättring

Rope Access. PRAT / SPRAT®
Wilderness Medicine /

Friluftslivets Förstahjälp


ANNAT:
Friluftsprylar, enkla & naturliga
ANFs bergsanorak i Ventile
Om Ventile
-Vadmailsbyxor
Om ANF & arbetet på ANF
Villkor
Kompetensgivande (KAL)

Definitioner:

Natur- och friluftsliv
Vägledning (i detta)

BESTÄLL:
Broschyr (post / PDF)

E-MAIL:
post@naturakademi.com


© Akademin för Natur- & Friluftsliv

Klättring friluftsliv bergsklättring trädklättring klättring trädklättring bergsbestigning bergsklättring skidåkning Kurs och långa utbildningar i natur- & friluftsliv och i klättring. 2 dagar till 1 år. Vägledareutbildningar. Hög facklig nivå. Professionellt kompetensgivande utbildningar i klättring och friluftsliv Kl?ttring friluftsliv bergskl?ttring tr?dkl?ttring kl?ttring tr?dkl?ttring bergsbestigning bergskl?ttring skid?kning Kurs och lŒnga utbildningar i natur- och friluftsliv och i kl?ttring. 2 dagar till 1 Œr. V?gledareutbildningar. H?g facklig nivŒ. Professionellt kompetensgivande utbildningar i kl?ttring och friluftsliv. Klättring friluftsliv bergsklättring trädklättring klättring trädklättring bergsbestigning bergsklättring skidåkning Kurs och långa utbildningar i natur- & friluftsliv och i klättring. 2 dagar till 1 år. Vägledareutbildningar. Hög facklig nivå. Professionellt kompetensgivande utbildningar i klättring och friluftsliv. Kl?ttring friluftsliv bergskl?ttring tr?dkl?ttring kl?ttring tr?dkl?ttring bergsbestigning bergskl?ttring skid?kning Kurs och lŒnga utbildningar i natur- och friluftsliv och i kl?ttring. 2 dagar till 1 Œr. V?gledareutbildningar. H?g facklig nivŒ. Professionellt kompetensgivande utbildningar i kl?ttring och friluftsliv.