VÄGLEDARUTBILDNINGEN I
FRILUFTSFÖRSTÅELSE

Friluftsprylar, friluftshistoria,
naturförståelse och ekosofi


En spännande, intensiv och lärorik utbildning, 4 veckor
Utbildningen ger en god innföring i
friluftslivets historiska og etiska rötter.
Den ger samtidigt en praktisk och teoretisk innföring i
fördelar och nackdelar vid olika friluftsprylar.

Friluftshistoria mv.

På studiet kommer du igenom några av dom historiska og ideologiske rötter och förutsättningar för våra dagars friluftsliv.
Där läggs upp till debat om hur vi vill, att framtidens friluftsliv skall få se ut och till debatt om våra möjlighetar att påverke denne utvecklingen i en önskvärd riktning.


Utbildningen rekommanderas av Dansk Vejlederkreds, och huvudvägledarna är bl.a. godkänt av Dansk Vejlederkreds, branschföreningen för professionelle vägledare i natur- og friluftsliv.


Friluftsprylar etc.

Det kan vara väldigt svårt att ta redo på på, vad, som är onödigt och vad som är nödvendigt / ändamålsenligt, beträffande friluftsprylar.
Det finns väldigt mycke att välje på, och man är väldigt avhängig av den rådgivning, man får.
Tyvärr kommer denna ofte ifrån dom, som på samma tid vill sälja nånting.
Därmed finns det självklart också risk, att rådgivningen är präglat av t.ex. vad som tillfälldigt är hemma och av vilka produkter, som ger den störste förtjänst.
På samma tid är personalen kanske inte så, kunniga och dom är kanske inte så erfarne ändå.
Utbildningen ger dig båda information och praksiserfarenhetar, som ger dig möjlighet att välja och ta ställning på kvalifieret nivå och därvid också till att välje rätt.
Du lär båda om traditionelle, enkla och välfungarende tekniker og material, och du lär om nya och väl fungarende grejor.

Orientering

På utbildningen går vi tex. genom: projektioner och positionering, olika typ av kartar, skala på kartar, ekvidistans, klination, misvisning, naturlig orientering, kompasser, praktisk orientering, läsning av kartar, orientering efter pejlepunkter, trigonomitrering, uttagning av kompasskurs, parallellförskutning och planering av turer.

Utomhusvistelse / friluftstur

Under hela utbildningen genomför vi en mängd olika friluftsturer och kunskaper kommer därmed att bli direkt kopplade direkt till specifika erfarenheter.

Historie og baggrund

Under hela utbildningen finns en rad presentationer på tex. friluftslivets bakgrund, betydelse och möjliga konsekvenser, betydelsen av äventyr och friluftslivets historia och ekosofi.

Vägledare på utbildningen har mere än 35 års intensiv erfarenhet med friluftsliv under väldigt varierande förutsättningar.

Utbildningen byggar båda på en genomgång av ämnen på hög facklig nivå och inte minst på "learning by doing".
Vi forutsätter, att du är van vid att leva under öppen himmel, därför, att delar av utbildningen genomförs på turer.
Dessutom innehåller utbildningen uplägg med t.ex. litteraturgenomgång och dessutom en rad friluftsfilm och böcker etc.
Dessutom finns vårt bibiliotek på mera än 6000 böcker og ung. 2500 filmat.
Denna utbildning har varit avvecklet 1 gång/år seden hösten 1996.
Studiet i hösten 2012 er därför den 17. utbildningen.
Det finns stor intresse för denna utbildning.
Tidig anmälan rekommenderas därför.
Studiestart: 26. oktober.

Pris inkl. undervisning, vägledning, kurs och boende: ~ SEK. 9.620,-


Beställ BROSCHYR för denna utbildning här.

Du blir en del av
ett aktivt og levande
friluftsmiljö !

Utbildningen avveckles i samarbeta med Friluftsuniversitetet


Du kan se mera om våra övriga långa utbildningar här.

Vi ser frem till att höre från dig.

Du är självklart välkommen att ringa oss
eller du kan skicka e-post till oss på:

post@naturakademi.com