TRÄDKLÄTTRINGFortsättningskurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.

På denna kurs flytter vi upp och levar i träden.

Vi klättrar på olika sätt upp i träden och från det ena träd till det nästa.
Dessutom arbetar vi med att sova uppe i och mellan träden.

Vi hänger ut hängmattor högt uppe mellan träden, och vi tar vår mat med och tillberedar den däruppe.

På det sättet upptäcker vi en värld av tysthet och utsikt, som annars enbart är för fåglarna.

På kursen lär du genom praxis en rad teknik, som gör det möjligt att ta sig upp i och mellan träd och som kan öppna en värld av äventyrliga upplevelser.

 

- Lär dig att ta på tur i toppen av skogen utan att bli sedd och upplev den unika utsikt från toppen av dom högsta träd, när du vakner på morgenen.

Förutsättning:
At du tidigara har varit med på antingen A1 Grundkurs i trädklättring eller på KAL®-kurs i trädklättring.

 

Pris: SEK. 4.280,-.KAL®-kurs i trädklättring

2 dagar. Ung. 4-5 delt. pr. instruktör.
Här finns ytterligare information om KAL® -kurs i trädklättring.

På kursen går vi igenom innehållet i utbildningen till Auktoriserad Klätter-Aktivitets-Ledare®. (KAL®), den professionella standard för anordning och genomförande av klätteraktiviteter (topprepsklättring och abseil (rapelling)).

Kursen vänder sig bla. till institutioner, skoler och enskilda personer etc, som
önsker att arbete med klätteraktivitetar i träd på ett säkert sätt.

Kursen ger en grundslig innföring i grundläggande säkringstekniker vid klättring och i tekniker, som användes i samband med tilrätteläggning av klätteraktiviteter för andra, härunder tex. nödprocedurer.

För att få kompetens och auktorisation att seb arrangera klättring för andra krävs, att du även slutför utbildningen med exam och certifiering.
Alla kraven till denna certifieringen går vi igenom och demonstrerar på KAL®-kurs i trädklättring.

Med träning i efterhand och med möjlighet för ytterligare vägledning är det möjligt at vara klar för certifiering inom ung. 3-6 måneder efter kurs, om du inte har tidigare klättererfarenhet.

Kursen hålles antingen som öppna kurs på fixade tider, där man kan anmmäla sig, om det finns plats eller som kurs enligt avtal.
Kursen hållas vanligtvis med utgångspunkt i en av våra kursfastighet men självklart även enligt avtal nära Er.

- Koncentrerat lek med hela kroppen og alla sinnen.
- Naturkännedom genom “learning by doing”.
- Klatterglädja och naturupplevelse - med koll på säkerheten


Kurspris: SEK: 3.780,- / delt.
Här finns ytterligare information om KAL
® -kurs i trädklättring.


 

Beställ broschyr för KAL®-kurs i trädklättring skickat med post.

Ladda hem broschyr för KAL®-kurs i trädklättring. (Som pdf)

Se eller ladda hem översikt över aktuella tider och priser:


"Vår trädklättring tar utgångspunkt i ömsesidig respekt mellan människa och natur och försiggår därför med kroppen i trädet.
Rep och säkringer används tex. endast för säkringsändamål och inte som hjälpmedel för att ta sig upp.

Mekanisk klättring i rep utbyggar och utvecklar människans inntryck av att behärska och att mästra naturen.
Frågan är, om det är det vi vill med trädklättringen?

Om människan i stället önsker att utbygga en hållbar relation till träd till natureb, måste trädklättringen självklart försiggå på trädens konditioner.
Endast på det sättet lämnas plats för odmjukhet och för den respekt, som är naturlig, når man erkännar, att människan endast är en del av naturen och inte står utan för eller över denna."


KAL®-utbildningen rekommenderas av Dansk Vejlederkreds

 

 

Klättring är
lek och liv
i naturen