Den 1-åriga
vägledarutbildning
i natur- och friluftsliv


En spännande, intensiv och lärorik utbildning.
EN UNIK MÖJLIGHET

Vägledareutbildningen i Natur- och Friluftsliv är en spännandende utbildning, där du kan fördjupa och duktiggöre dig på högt fackligt nivå.

Utbildningen görs i samarbete med en rad professionelle skolar för natur- og friluftsliv.
Varje av dessa arbetar specialiserad på sitt fält, t.ex. kajak el. klättring.

Därvid får du utbildning och vägledning på hög facklig nivå.
T.ex. finns det endast ung. 5 studerande pr. vägledare.
Utbildningen ställer krav om mogenhet, målmedvetenhet och självständighet.
Till gengäld kan ditt utbyte vara mycke stort.
Utbildningen görs bl.a. i samarbete med:
Vägledarnätet
Klatre-Centeret
Naturlivshuset
Friluftsuniversitetet
Utbildningen innehåller möjlighet at uppnå professionel kompetens och auktorisation inom klättring.
Utbildningen bygger på "learning by doing" og på erfarenhetar med naturlig läring genom mötet med fri natur.
Även om det finns övernattningsmöjlighetar på dom olika kursfastighetar, genomförs stora delar av utbildningen utomhus på färd och kurs.
På utbildningen är du både på Bornholm, i det övriga Danmark, i Sverige och Norge.
Utbildningen har kört varje år sen 1994.
Tidig anmälan rekommenderas.

Huvudvägledarne på utbildningen har fått godkänning genom upptag i Dansk Vejlederkreds, branschföreningen för professionella vägledare i natur- och friluftsliv.

På utbildningen får du t.ex. möjlighet att arbete intensivt med:


Vi förväntar, att du är självständig, mogen och målmedveten och dessutom, att du er van vid att leva utomhus.
Utbildningen är praksisbaserat, och du får därför räkna med att vi är ute kanske 70-80 % av tiden.
Utbildningen bygger mycke på "learning by doing".
Det teoretiske nivå är gögt, men det är hela tiden kopplat väldigt tät till praktik.
För att säkre stort fackligt utbytte och tid till fördjupning, jobbar vi med små grupper (ung. 5 / vägledare).

Du kan se mera om dom övriga långa utbildningar här.
Dessa är innbyggde i den 1-åriga utbildning.
Se mera om dom enskilda utbildningsdelarna här.


STUDIEUPPTAG:
15. mars
eller
1. augusti

Ansökan i god tid

Pris: ung. SEK 1.900,- / vecka
(42 veckar).
Inkl. undervisning, vägledning, kurs och boende.

Ung. 5 studerande per vägledare.


Det finns även möjlighet att uppehålle stöd enligt gällande bestämmelser.

 

Vi ser fram till
att höra från dig.

Läs utlåtande från tidigare studerande:
Du blir en del av ett aktivt och levande friluftsmiljö !

Studerande vid kursfastigheten.

<--- Kajak/kanot-utbildningenKlätterutbildningen


Se mera om dom enskilda utbildningsdelarna här.
Studiet i kanot- och kajak-friluftsliv
10 veckor

Vägledar-utbildningen i
friluftsförståelse
4 veckor

Den 1-åriga
utbildning i
natur- & friluftsliv
(Dansk)
Vägledar-utbildningen i
vinterfriluftsliv
10 veckor

Vägledar-utb. i
klättring & friluftsliv,
10 veckor

Beställ gärna broschyr
Dessutom översigt över tidar, prisar eller specialbroschyrer
för dom enskilda utbildningar mm.

Du är självklart också välkommen att ringa oss
eller du kan skicka e-post till oss på:

post@naturakademi.com