Certified Professional TreeClimber (CPT).


CPT-Certifiering.
Information om Uppgradering, recertifiering och omcertifiering.          

CPT (Certified Professional TreeClimber)-certifieringarna (B och C)
- certifierangerna har en giltighet på 3 år och uppfyller alla krav från tex. större uppdragsgivare, försäkringsbolag och myndighetar.

Med en giltig CPT-certifiering följer rätten att använda CPT-logo, om man i samband med logotypen viser eller länkar till www.treeclimber.se

Efter 3 år, har CPT-certifieringen inte längre någon giltighet, och man får därför inte längre åberopa sig att vara CPT-certifierat, och får därför inte heller längre använda CPT-logo, om man inte antingen uppgraderar eller recertifierar sin CPT-certifiering..


Om din CPT-certifiering fortfarande är giltig (eller om du har fått dispens för max. 6 månaders förlängning), har du flera möjlighetar:

- 1. Uppgradering:

Om du har en giltig CPT-B-certifiering, kan du uppgradera till en CPT-C-certifiering (genom CPT-C-utbildning med certifiering/auktorisation).

- 2. Recertifiering:
Om du har en giltig CPT-B eller CPT-C -certifiering, kan du recertifiera genom att gå CPT-B-certifieringen eller CPT-C-certifieringen (1,5 dag) igen.

Om du uppgraderar eller recertifierar förnyas/förlängs din CPT-certifiering med ytterligare tre år, räknat från det rsprungliga certifieringstidspunkt.


- Hur gör du, om du vill uppgradera eller recertifiera?
Om du vill uppgradera eller recertifiera din CPT-certifiering, anmälar du till en öppen CPT-certifiering i god tid, innan din befintliga certifiering går ut.
I utgångspunkt måste tidspunkten för din CPT-uppgradering/recertifiering vara innan utloppet av din befintliga CPT-certifering.
Vi rekommenderar därför, att du anmälar senast 6 månader innan din CPT-certifiering går ut.


- Vad händer, om du inte uppgraderar eller recertifierar din CPT-certifiering?
Om du inte uppgraderar eller recertifierar din CPT-certifiering, går den ut efter 3 år och är inte längre giltig,
I så fall får du därför självklart inte heller längre åberopa dig att vara CPT-certifierat eller använda CPT-logo.

Om din CPT-certifiering har gått ut, och du ändå önsker att recertifiera, måste du i utgångspunkt gå en ny full CPT-utbildning inkl. certifiering.

- Dispens:
Om din CPT-certifiering har gått ut, finns emellertid också möjlighet att söke dispens, om du anmälar till en CPT-C-uppgradering eller CPT-recertifiering, som är placerat senast 6 månader efter utlopp av din tidigare CPT-certifiering.

Om du får dispens till en CPT-recertifiering eller CPT-C-uppgradering, blir din nya certifieringstidspunkt 3 år från din urspungliga certifieringstidspunkt.
Om du får dispens till en CPT-recertifiering eller CPT-C-uppgradering, förlängs din rätt att nyttja CPT-logotyp fram till CPT-recertifieringen eller CPT-C-uppgraderingen.


- Information om CPT-recertifiering.
CPT-recertifiering hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats. Det är därför viktigt att anmäla i god tid.
CPT-recertifieringen är i utgångspunkt* en full certifiering, som innehåller...:
- a. Skriftligt prov, som vanligt vis går på eftermiddagen på förstadagen (typisk torsdag) och fortsätter sen med...
- b. Praktiskt certifiering, på andradagen (typiskt fredag), där du demonstrerar och får godkänd alla dom tekniker, som ingår i den fulla CPT-certifiering, som du vill recertifiera.

Vid godkänd recertifiering förnyas CPT-certifieringen med ytterligare 3 år med utgångspunkt i datum för din ursprungliga CPT-certifiering, och du får ett nytt CPT-certifieringsintyg.

Pris för CPT-Recertifiering, 1,5 dag: DKK. 2.780,- / SEK. 3.480,-.


- Information om CPT-C-recertifiering efter 6 år.
Om du har en giltig CPT-C-certifiering och har recertifierat minst en gång med full recertifiering, då kan du 6 år efter din ursprungliga CPT-C-certifiering framöver recertifiera genom att ta del i en workshop och en del-certifiering, där du "endast" ska visa och få godkänd alla räddningar, som ingår i CPT-C-certifieringen.

Pris för CPT-C-Recertifiering efter 6 år (workshop och certifiering på alla räddningar), 1 dag: DKK. 1.880,- / SEK. 2.480,-.


- Information om CPT-omcertifiering
.
Om du har missat på din CPT-certifiering, kan du ändå certifiera genom en ny (full) CPT-certifiering.
CPT-certifiering hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats. Det är därför viktigt att anmäla i god tid.
CPT-certifieringen innehåller...:
- a. Skriftligt prov.
- b. Full CPT-certifiering (B eller C), där du demonstrerar och får godkänd alla dom tekniker, som ingår i den CPT-certifiering, som du vill recertifiera.

Pris för full CPT-Certifiering, 1,5 dag: DKK. 2.780,- / SEK. 3.480,-.


- Träning innan CPT-recertifiering/certifiering
.
Om du önsker lite repetition eller träning innan din CPT om- eller recertifiering, erbjudar vi även detta.
CPT-träning hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats.
Pris för CPT-träning per dag: DKK. 1.350,- / SEK. 1.680,-.


- Se till, att din CPT-certifiering inte går ut !

För att anmäla till recertifiering, kontakt oss i god tid på:
Tel: 0320-560 60
eller
post@naturakademi.com
eller
info@arboristskolan.se