PROFESSIONELL YRKESTRÄDKLÄTTRING

Professionella (yrkes)utbildningar & certifieringar i
trädklättring inkl. sektionsfällning, trädvård och beskärning.


Vi erbjuder olika professionella utbildninger inom trädklättring:
1. A1. Grundkurs & KAL® (Klätter-Aktivitet-Ledare)-kurs i trädklättring, 2 dagar

Yrkesutbildningar i trädklättring:

2. A2. Startkurs i trädklättring, 2 dagar
Du väljar antingen A1 eller A2 kursen ovan och sen...:
3. B. Professionell yrkesutbildning och certifiering (CPT (Certified Professional TreeClimber)) i trädklättring, sektionsfällning och firning, 5 dagar
4. C. Professionell yrkesutbildning, certifiering (CPT (Certified Professional TreeClimber)) & auktorisation i trädklättring, trädvård och beskärning, 7 dagar.
5. CPT-recertifiering.
5. Motorsågskörkort.
Tider för utbildningar i yrkesträdklättring.

Trädklättringsinstruktörer.
Med anledning i mycket stor efterfrågan på våra professionella trädklättringsutbildningar och -CPT-certificeringar, har vi redan fullbokade utbildningar i år, och vi har därför utvidgat med med även flera utbildningar nästa år.
Av den anledning söker vi nu även kvalifierade instruktörer. Du kan se mera här.

NYTT.
Från 1. august, 2016 innefattas även trädbeskärning och trädfällning av rutavdrag.

A1. Grundkurs & KAL® (Klätter-Aktivitets-Ledare)- kurs i trädklättring.

2 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör..

Målet med denna grundkurs är att ge dig kunskaper om och erfarenheter av trädklättring som innebär att du kan börja friklättra träd för nöjes skull på ett säkert sätt.

Under dessa två dagar går vi bland annat igenom olika säkringstekniker, selar, rep, kommunikation, standplatser, firning, förstamans klättring, topprepsklättring, prussikklättring, linbanor, räddningar med mera.

Dessutom genomgår vi KAL®-certifieringskraven.

Kurspris: SEK: 3.780,-/delt. excl. utrustning*.
Möjlighet till enklara boende i samband med kursen finns.

Läs mera om Grundkurs i trädklättring här.

Se tider för kurs och utbildningar i trädklättring.

Boka...


Yrkesutbildningar i trädklättring:

A2. Startkurs i trädklättring.

2 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör..

Målet med Startkurs i Trädklättring är att du ska kunna ta dig upp i träd med lina, rep och jumarteknik och även utföra enklare beskärningar med hjälp av klätterutrustning och handsåg.
Dessutom lär du dig räddning i samband med ovanståande.

Du kan ta kursen som en fortsättning av den grundläggande kursen i trädklättring, eller du kan ta kursen friståande.
Kursen vänder sig till dig som vill använda klättring som ett säkert sätt att ta dig upp i träd för att beskära eller plocka bort grenar.
Under kursen går vi igenom utrustning, och övar de tekniska momenten kring klättring med hjälp av klätterutrustning i träd, samt momenten kring enkel beskärning med handsåg uppe i träden.

Förkunskaper: Bra grundkondition.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Säkringstekniker och -kunskaper
- Klättringsteknik
- Kastlina
- Single rope teknik
- Säkerhetsutrustning
- Olika beskärningstekniker och -knopar
- Användning av handsåg
- Säkra arbetsplatser
- Trädkunskap och biologi
- Räddning
- Relevant lagstiftning och regelverk

Kurspris: SEK: 3.990,-/delt. excl. klätterutrustning*.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna.

Se tider för utbildning.

Boka...


B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.

5 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör..

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap i att fälla stora träd med hjälp av trädklättring, på ett professionellt och säkert vis.

Under utbildningen går vi igenom beskärning och fällning av träd med motorsåg samt de professionella klättringstekniker som krävs.
Vi arbetar främst i barrträd.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Personlig säkerhetsutrustning
- Klätterutrustning och knopar
- Klättringstekniker och -kunskap
- Klättring med sporre / stegjärn och fångbälte
- Skogsklättringsmetod; byte mellan bälte och rep
- Hantering av motorsåg i träden
- Sågningstekniker
- Renskäring av träd
- Riktad fällning
- Sektionsfällning
- Firning
- Säkra arbetsplatser
- Samarbete mellan klättrare och markman
Räddningar av kollega i samband med sektionsfällning
- Lagstiftning och regelverk

På utbildningen kommer du att få ett ett heltäckande skriftligt material som beskriver innehållet på utbildningen.

Förkunskaper / krav:
- God fysik
- Grundläggande kunskaper om träd
- Grundutbildning i trädklättring, SRT:
Startkurs i trädklättring.
Rutinerat användare av motorsåg med dokumentation för detta, tex:
- Dansk-:
Motormanuell træfäldning eller Motorsågscertifikat CS30 och CS31
eller...
- Svensk-:
Motorsågskörkort, A (Motorsågning) och B (Trädfälllning grund), i enlighet med Säker Skog.
Se mera om motorsågskörts-kurs.
Vi förbehåller oss rätten att vägra deltagare, om vi bedömer, att de inte har den rutin, erfarenhet och säkerhet som krävs för att klättra säkert med motorsåg.
_____________
Förstahjälp:
Utbilningsnivå:
- Minimum 6 timmar, enligt Dansk Førstehjælpsråds: Førstehjælp ved Hjertestop samt Førstehjælp ved ulykker.
eller:
- Minimum 6 timmar, enligt Svenska Första Hjälpen Rådets: Svenska riktlinjer för första hjälpen.

Krav till första hjälpen intyget:
- Första hjälpen intyget MÅSTE uppfylle följande 7 krav / innhålle följande:
1 - information om, vilka krav som första hjälpen kursen är genomfört i relation till (antingen Dansk Førstehjælpsråd, Svenska Första Hjälpen Rådet eller HLR rådet, Förstahjälpen & Vuxen-HLR. (min. 6 timmar) !,
2 - referans och logotyp till minst en av följande tre organisationers första hjälpen standarder:
      a. Dansk Førstehjælpsråd, (min 6 timmar, grundläggande (båda basiskurs) eller
      b. Svenska Första Hjälpen Rådet, (min. 6 timmar Svenska riktlinjer för första hjälpen) eller
      c. HLR rådet, (min. 6 timmar med kompetenskort (intyg) för Första hjälpen och Vuxen HLR),
3 - förstahjälps-instruktörsnummer inkl. information om, vilken av dom tre organisationer, som instruktören är godkänd i (för tex. HLR-rådet måste instrukören stå som instruktör i båda Vuxen HLR och Första Hjälpen i HLRs Utbildningsregister (Tel: 08-120 586 75),
4 - information om, hur många timmar, första hjälpen kursen har tatt (min 6 timmar),
5 - datering med max. 3 års giltighet,
6 - underskrift med namnförtydligande av godkänd, oberoende första hjälpen instruktör,
7 - kontaktinformation -inkl. telefon och email- till utbildningföretaget.

Om du inte har din förstahjälpsutbildning på plats, när utbildningen börjar, kan du ändå ta del i utbildningen och certifieringen och sen skicka förstahjälpen intyg inom max. 6 månader efter din utbildning på mail till: post@naturakademi
.com. men då får du avvakte ditt CPT intyg, då vi endast skickar ut intyg en gång i månaden.
_____________

På sista dagen sker en skriftlig och praktisk tentamen / certifiering. (CPT. Certified Professional Treeclimber).

Kurspris: SEK: 11.990,-/delt. inkl. certifiering, excl. klätterutrustning*.
Du tar med egen skyddsutrustning för sågning med motorsåg, dock måste hjälmen ha hakrem.

Rabattering: Vid samtidig anmälan till och betalning för A-kurs och B-utbildning på samma tid, erbjudar vi rabattering med SEK. 990,-.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna och -certifieringarna.

Läs eller ladda hem certifieringskrav för CPT, B-utbildningen och -certifieringen.

Se tider för utbildning.

Boka...


C. Professionell utbildning, certifiering och auktorisation i trädklättring, fällning i stora träd, trädvård och beskärning.

7 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör..

Målet med utbildningen är att du lär dig planera och genomföra trädvård, beskärning och firning med hjälp av trädklättring på ett professionellt och säkert vis.

Under utbildningen vidareutvecklar vi klättertekniken med särskild tonvikt på beskärning av träd och trädvård.
Vi arbetar mycket i rep bl.a. med tekniker, som gör att vi kan röra oss över hela trädkronan utan användning av sporre.
Vi arbetar främst i stora lövträd.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Fällning och beskärning etc. i stora träd
- Beskärning, viktbeskärning och krongallring etc.
- Single Rope Technique
- Trädbiologi och trädkunskap
- Kastlina/posa
- Cambiumsaver. Uppsättning och borttagning
- Repklättring, prussik, jumar, skogsmannametod / footlock
- Rörelse i träd och krona
- Fällning av och beskärning i riskträd etc.
- Firning av grenar, stomme och topp
- Avancerad firning
- Storlek och vikt av virke
- Användning av kastblock
- Dynamisk bromsning av virke
- Avancerad räddning
- Organisation av större beskärningsuppdrag

Förkunskaper:
- CPT-B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.
- Professionell erfarenhet av arbete med trädklättring inkl. SRT (Single Rope Technique) och sektionsfällning.

På sista dagen finns en skriftlig och praktisk tentamen. (CPT. Certified Professional Treeclimber)
Vid godkänd prov utfärdas auktorisation som
Certifierad Professionell Trädklättrare - inkl. avverkning, kapning, trädvård och beskärning.

Kurspris: SEK: 15.590,-/delt. inkl. certifiering & auktorisation, excl. klätterutrustning.*
Du tar med egen skyddsutrustning för sågning med motorsåg, dock måste hjälmen ha hakrem.

Rabattering: Vid samtidig anmälan till och betalning för A-kurs och B- och C-utbildningar, erbjudar vi rabattering med SEK. 1.580,-.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna och -certifieringarna.

Läs eller ladda hem certifieringskrav för CPT, C-utbildningen och -certifieringen.

Se tider för utbildning.

Boka...


 Se mera om våra
Professionnella utbildningar & certifieringar i trädklättring

ArboristSkolan


Se på mobil eller surfplatta:
 

 
TIDER FÖR KURS & UTBILDNINGAR I TRÄDKLÄTTRING.
Kurs och -utbildningar i rekreativ trädklättring.
Professionell trädklättring. Arborist (CPT-certifiering).


Utbildningar i rekreativ trädklättring:
A-1- Grundkurs och KAL®-kurs i trädklättring (A1), (2 dagar);
Kurspris: SEK: 3.780,-/delt. inkl. klätterutrustning
*.

2018:

- 13. - 14. mars, 2018. 1 plats.
- 21. - 22. augusti. 3 platser.


Fortsättningskurs i trädklättring. Sov i träd. (2 dagar):
Kurspris: SEK. 4.280,-/delt..

2018:

- 8. - 9. oktober, 2018. 3 platser.


Utbildning och certifiering som Klätter-Aktivitets-Ledare (KAL®) i professionell trädklättring:


KAL® -certifiering i trädklättring (1 dag):
Pris inkl. internationell certifiering: SEK: 4.680,-/delt.
*.

2018:

- 29. maj, 2018. 2 platser.
- 27. september, 2018. 2 platser.Trädklättring.
Professionella Arborist-utbildningar & -certifieringar. CPT (Certified Professional TreeClimber):

A2. Startkurs i trädklättring.
A2- Startkurs i Trädklättring (A2), Sverige (2 dagar):
Kurspris: SEK: 3.990,-/delt. excl. klätterutrustning*.

2018:

- 24. - 25. februari, 2018. (Kullaberg, Skåne). 1 plats.
- 14. - 15. april. (Kullaberg, Skåne). 1 plats.
- 9. - 10. juni. 4 platser.
- 1. - 2. september. 5 platser.
- 6. - 7. oktober. 6 platser.
- 3. - 4. november. 9 platser.

Boka...

B. Trädklättring & Sektionsföllning.
B- Yrkesutbildning och -certifiering i Trädklättring, sektionsfällning och firning, Sverige (5 dagar):
Kurspris: SEK: 11.990,-/delt. inkl. certifiering, excl. klätterutrustning*.

2018:

- 26. februari - 2. mars, '18. ((Laholm, Halland). (Passar med A2-kursen)). Fullbokat.
- 16. - 20. april. ((Laholm, Halland). (Passar med A2-kursen)). Fullbokat..
- 11. - 15. juni. 2 platser.
- 3. - 7. september. 2 platser.
- 8. - 12. oktober. 4 platser.
- 5. - 9. november. 6 platser.

Boka...

C. Trädklättring & Beskärning.
C- Yrkesutbildning, certifiering och auktorisation i Trädklättring, fällning av stora träd, trädvård, reducering, krongallring och beskärning, Sverige (7 dagar):
Kurspris: SEK: 15.590,-/delt. inkl. certifiering & auktorisation, excl. klätterutrustning.*.

2018:

- 17 - 23. november. 1 plats.

Boka...


CPT (re)certifieringar.
CPT-B eller C-Recertifiering.
(Skriftlig prov och praktisk certifiering.)
CPT-certifieringen har en giltighet på 3 år.
För att upprätthålla din CPT-B- eller C-certifiering måste du recertifiera.
Läs mera här.

Pris: DKK. 2.780,- / SEK: 3.480,-.
1,5 dag.

 


Frittståande (full) CPT-B- eller C-certifiering.
(Skriftlig prov och full praktisk certifiering.)
Frittståande CPT-B eller C-certifiering kan arrangeras enligt avtal (om man är flera) eller försiggå vid befintlig CPT- B eller C-certifieringar, om det finns plats.
Om du vill certifiera direkt inn i CPT, eller om du kanske inte gick genom certifieringen vid något tidigare tillfälle.
Läs mera här.
Pris: DKK. 2.780,- / SEK: 3.480,-.
1,5 dag.

Träning innan CPT-B- eller C-recertifiering. Pris: SEK: 1.680,- / dag.


Annat.
Utbildning i Wilderness Medicine.
Kurspris: SEK: 4.980,-/delt.*.

2018:

- 24. - 26. oktober, 2018.


Motorsågskörkort A & B. 3 dagar.
Kurspris: SEK: 5.500,- ex. moms / delt. inkl. prov/certifiering.

2017-18:

Se mera här.


*Totalpris. Moms tillkommer inte.
Detta gäller dock inte motorsågskurs, där moms tillkommer.

Villkor:
Obligatorisk olycksfallsförsäkring ingår på alla våra utbildningar. Pris: SEK. 70,-/dag.
Med anledning i det stora intresse för dess utbildningar, kan vi tyvärr inte hålle plats på våra utbildningar utan betalning.
Vid bokning skickar vi därför temporär bekräftelse och faktura, som sen ska betalas inom 7 dagar.
Vid bokning mera än 6 månader innan utbildningen (eller vida nmälan), kan vi erbjuda, attdu endast betalar deposition vid anmälan, men då erhåller du självklar inte heller rabattering.
Oavsett betalas kvarståande summa alltid senast fyra månader innan utbildningen börjar (eller vi anmälan).

Utrustning går att hyra på A2-kursen (SEK. 390,-/dag) och i begränsat mån på B- (och C)-utbildningarna (SEK. 590,-/dag).
Dessutom förmedlar vi även försäljning av färdiga paket med all klätterutrustning, som du behöver för båda A2-kursen och B-utbildningen, till ett väldigt förmånligt pris.

Bokning:
Om du vill boka, ska vi be, att du
skickar ett mail
med information om...:
- Namn
- Adress (gatu & postnr)
- Telefon
- Email
och självklart
- Vilken/vilka kurs/utbildningar, som du vill boka inkl.
- Datum

Om det fortfarfande finns plats på utbildningen, kommer vi vanligtvis att skicka bekräftelse och faktura inom 24 timmar, och du har då sen 7 dagar på dig att betala.
Efter betalning och senast ca. 4 veckor innan utbildningen, kommer du att få ett mail med alla praktiska uppgifter.
Se dessutom villor.

OBS: All skriftlig kommunikation går med mail till den email-adress, som du lämnar till oss.
Det är ditt ansvar att kolla denna och att se till, att den funkar och inte blokerar vår email-adress !
För användare av gratis email-adresser, tex hotmail, gmail och yahoo, rekommenderar vi krafigt, att du aktivt whitelister vår email i dina innställningar.
Om du inte har fått svar, kolla skräp- och spam-mail -lådar först. Detta gäller särskild för användare av gratis email-tjänster !!
Oavsett...:
Det är ditt ansvar
- att kolla din email.
- att se till, att den funkar och inte blokerar vår email-adress och,
- att reagera, om du inte har fått praktisk information 4 veckor innan ditt kurs / dinn utbildning !


Vi ser fram emot att höra från dig.


Läs yttranden / vittnesmål från tidigare deltagare se referenser från företag.


Se lista över CPT-certifierade,

Läs och ladda hem broschyr för CPT-utbildningarna.
Ladda hem broschyr som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->


Läs och ladda hem certifieringskrav för CPT B-utbildning och -certifiering.
Ladda hem B-certifieringskrav som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->


Läs och ladda hem certifieringskrav för CPT C-utbildning och -certifiering.
Ladda hem C-certifieringskrav som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->

Tidningen var på plats på B-utbildningen vid Jönköping.
Se arikel, bilder och film.


C-kurs, mars, 2017.
Läs yttranden / vittnesmål från tidigare deltagare och se referenser från företag.
Se lista över CPT-certifierade,
Vi erbjuder även andra kurs och utbildninger inom trädklättring:

1. Fortsättningskurs i trädklattring, (Från träd till träd. Sova och leva i toppen av träden). 2 dagar
2. KAL® -kurs i trädklättring, (För ledare, instruktörer och vägledara i natur- & friluvtsliv etc.), 2 dagar
Ytterligara information om KAL® -kurs i trädklättring,


Motorsågskörkort, A & B:

Enligt Arbetsmijöverkets reglar måsta alla, som efter 1. december, 2012 arbetar yrkesmässigt med motorsåg, ha utbildning.
För att gå CPT-B-utbildningen, måste du ha:
Motorsågskörkort, A (Motorsågning) och B (Trädfälllning grund), i enlighet med Säker Skog.

Det finns en översikt över motorsågskörkortsutbildningar i samarbete med Skogsstyrelsen här.

ArboristSkolan erbjudar ochså ett komprimerat motorsågskörkorts-kurs, A & B. Trädfällning, grundläggande.
Plats:
Almunge, Uppsala.

Tider:
2018:
Vecka XX, Uppsala (20-22. februari).

Pris: SEK. 5.500,- ex. moms / delt. Inkl. kurslitteratur & prov/certifiering.
För att anmäla, behöver vi ett mail med information om:
När och ditt Namn, Adress och Telefon.

Se mera om våra professionella trädklättringsutbildningar och -certifieringar.
Om du är tillrädkligt skicklig, behöver du kanske inte sekstionsfällning...
Se film nedan.


Kanske...