PROFESSIONELL YRKESTRÄDKLÄTTRING

Professionella (yrkes)utbildningar & certifieringar i
trädklättring inkl. sektionsfällning, trädvård och beskärning.


Vi erbjuder olika professionella utbildninger inom trädklättring:
Rekreativ trädklättring. (För egen skull och som instruktör / Klätter-Aktivitets-Ledare):
1. A1. Grundkurs & KAL® (Klätter-Aktivitet-Ledare)-kurs i trädklättring, 2 dagar

CPT. (Certified Professional TreeClimber) Yrkesutbildningar i professionell trädklättring:

2. CPT-A. Startkurs i trädklättring, 2 dagar
3. CPT-B. Professionell yrkesutbildning och certifiering (CPT (Certified Professional TreeClimber)) i trädklättring, sektionsfällning och firning, 5 dagar
4. CPT-C. Professionell yrkesutbildning, certifiering (CPT (Certified Professional TreeClimber)) & auktorisation i trädklättring, trädvård och beskärning, 7 dagar.
5. Räddningskurs i trädklättring. En utbildning för tex. markmann som uppfyller kraven från tex. myndighetar og Arbetsmiljöverk.
6. CPT-recertifiering.
7. Motorsågskörkort.
Tider för utbildningar i yrkesträdklättring.

A1. Grundkurs & KAL® (Klätter-Aktivitets-Ledare)- kurs i trädklättring.

2 dagar. Ca. 4-6 delt. per instruktör..

Målet med denna grundkurs är att ge dig kunskaper om och erfarenheter av rekreativ trädklättring som innebär att du kan börja friklättra träd för nöjes skull på ett säkert sätt.

Under dessa två dagar går vi bland annat igenom friklättring och olika säkringstekniker, selar, rep, kommunikation, standplatser, firning (abseil), förstamanna klättring, topprepsklättring, prussikklättring, linbanor, räddningar med mera.

Dessutom genomgår vi KAL®-certifieringskraven.

Kurspris: SEK: 3.780,-/delt. inkl. hyra av. klätterutrustning*.
Möjlighet till enklara boende i samband med kursen finns.

Läs mera om Grund och KAL
®-kurs i trädklättring här.

Se tider för kurs och utbildningar i trädklättring.

Boka...


CPT (Certified Professional TreeClimber) Professionella yrkesutbildningar och -certifieringar i trädklättring:

Om du vill klättra professionellt i träd, tex. för beskärning eller sektionsfällning, är det ett krav, att du har (och kan dokumentera, att du har) utbildning i professionell trädklättring med motorsåg och i räddning.
- CPT (Certified Professional TreeClimber) -utbildningarna och -certifieringarna i professionell trädklättring uppfyller alla krav.

Det är även ett krav, att markmannen behöver (att kunne dokumentera) utbildning i räddning av trädklättrara.
- CPT-räddningsutbildningen (inkl. certifieringen) f. markmann v. professionall trädklättring (SRT och sektionsfällning) uppfyller även detta krav.


Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2012:1 krävs utbildning för att arbete med trädklättring med motorsåg:
6.1: Trädarbete med motorkedjesåg genom klättring får endast utföras av den som genomgått utbildning i klättringsteknik samt utbildning för arbete med motorkedjesåg genom klättring. Den som utför trädarbete med motorkedjesåg genom klättring ska dessutom ha kännedom om de risker som arbete med motorkedjesåg genom klättring innebär.

6.4: När flera personer samtidigt utför trädarbete med motorkedjesåg genom klättring ska minst två av dessa ha utbildning i räddningsarbete för att kunna ta ned en skadad person från ett träd. Ändamålsenlig utrustning ska finnas tillgänglig så att en persom som är skadad eller är i nödläge kan tas ner från trädet på ett säkert sätt.

Konsekvenserna av att klättra utan att ha utbildning kan bla. vara förbud och vite.
Arbetsmiljöverket har i 2024 tex. meddelat förbud emot att klättra med motorsåg, utan att kunne dokumentera utbildning till ett trädklättringsföretag.
Se ett exempel på Arbetsmiljöverkets förbud med krav om vite.CPT-utbildningarna och -certifieringarna i trädklättring uppfyller alla krav från större uppdragsgivare, försäkringsbolag och myndighetar, tex. ArbetsMiljöVerket.
Vi använder svenska instruktörer och erbjuder CPT-trädklättringsutbildningar på olika platser i Sverige.


CPT. A. Startkurs i trädklättring.

2 dagar. Ca. 6 delt. per instruktör..

Målet med Startkursen i Trädklättring är att du lär dig att klättra upp i träd med rep och sela.
Vi genomgår bla uppsättning av cambiumsaver och båda Dubbel- och Single Rope Technique (SRT) i syftet att utföra enklare beskärningar med hjälp av klätterutrustning och handsåg.
Dessutom går vi igenom räddning i samband med SRT-.klättring.

Kursen är en förberedelse för dom professionella CPT-B och CPT-C-utbildningar och -certifieringar. (Certified Professional TreeClimber) i trädklättring.
Kursen vänder sig till dig, som vill läre dig att använda trädklättring som ett säkert och professionellt sätt att ta dig upp i träd för tex, att plocka bort grenar eller göra enklare beskärninger med handsåg och till dig, som vill gå vidare med CPT-B .och CPT.C-utbildningarna i yrkesträdklättring.

Under kursen går vi bla igenom klätterutrustning, uppsättning av cambiumsaver i trädet från marken, klättring i trädet med SRT (Single Rope Technique) med olika verktyg och med prussiks, firning med olika verktyg, uppsättning av nersänkbare system och räddning av skadat person i trädet, olika dubbeltrepstekniker, samt enkel beskärning med handsåg i träden.

Förkunskaper: Bra grundkondition.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Säkringstekniker och -kunskaper
- Klättringsteknik
- Kastlina
- SRT, ascend och descend
- Säkerhetsutrustning
- Olika beskärningstekniker och -knopar
- Användning av handsåg
- Säkra arbetsplatser
- Trädkunskap och biologi
- Räddning
- Relevant lagstiftning och regelverk

Kurspris: SEK: 3.990,-/delt.* ex. moms* och klätterutrustning**.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna.

Se tider för utbildning.

Boka...


CPT. B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.

5 dagar. Ca. 6 delt. per instruktör..

Målet med utbildningen är att ge dig kunskap i att fälla stora träd med hjälp av trädklättring, på ett professionellt och säkert vis.

Under utbildningen går vi igenom beskärning och fällning av träd med motorsåg samt de professionella klättringstekniker som krävs.
Vi arbetar främst i barrträd.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Personlig säkerhetsutrustning
- Klätterutrustning och knopar
- Klättringstekniker och -kunskap
- Klättring med sporre / stegjärn och fångbälte
- Skogsklättringsmetod; byte mellan bälte och rep
- Hantering av motorsåg i träden
- Sågningstekniker
- Renskäring av träd
- Riktad fällning
- Sektionsfällning
- Firning
- Säkra arbetsplatser
- Samarbete mellan klättrare och markman
Räddningar av kollega i samband med sektionsfällning
- Lagstiftning och regelverk

På utbildningen kommer du att få ett ett heltäckande skriftligt material som beskriver innehållet på utbildningen.

Förkunskaper / krav:
- Grundutbildning i trädklättring, SRT:
CPT-A-Startkurs i trädklättring.
- God fysik
- Grundläggande kunskaper om träd
- Rutinerat användare av motorsåg med dokumentation för detta, tex:
-- Dansk-:
Motormanuell træfældning eller Motorsavsscertifikat CS30 och CS31
eller...
-- Svensk-:
Motorsågskörkort, A (Motorsågning) och B (Trädfälllning grund), åtminston i enlighet med Säker Skog.
Se mera om motorsågskörts-kurs.
Vi förbehåller oss rätt att vägra deltagare, om vi bedömer, att de inte har den rutin, erfarenhet och säkerhet som krävs för att klättra säkert med motorsåg.

På sista dagen finns en skriftlig och praktisk tentamen / certifiering. (CPT-B. (Certified Professional Treeclimber)).

Utbildningspris: SEK: 11.990,-/delt.* inkl. CPT-B-certifiering, ex. moms* och klätterutrustning**.
Du tar med egen skyddsutrustning för sågning med motorsåg, dock måste hjälmen ha hakrem.

Rabattering: Vid samtidig anmälan till och betalning för A-kurs och B-utbildning på samma tid, erbjudar vi rabattering med SEK. 990,-***.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna och -certifieringarna.

Läs eller ladda hem certifieringskrav för CPT, B-utbildningen och -certifieringen.

Se tider för utbildning.

Boka...


C. CPT. Professionell utbildning, certifiering och auktorisation i trädklättring, fällning i stora träd, trädvård och beskärning.

7 dagar. Ca. 6 delt. per instruktör..

Målet med utbildningen är att du lär dig planera och genomföra trädvård, beskärning och firning med hjälp av trädklättring på ett professionellt och säkert vis.

Under utbildningen vidareutvecklar vi klättertekniken med särskild tonvikt på beskärning av träd och trädvård.
Vi arbetar mycket i rep bl.a. med tekniker, som gör att vi kan röra oss över hela trädkronan utan användning av sporre.
Vi arbetar främst i stora lövträd.

Praktiskt och när det gäller kunskap ingår följande:
- Fällning och beskärning etc. i stora träd
- Beskärning, viktbeskärning och krongallring etc.
- Single Rope Technique
- Trädbiologi och trädkunskap
- Kastlina/posa
- Cambiumsaver. Uppsättning och borttagning
- Repklättring, prussik, jumar, skogsmannametod / footlock
- Rörelse i träd och krona
- Fällning av och beskärning i riskträd etc.
- Firning av grenar, stomme och topp
- Avancerad firning
- Storlek och vikt av virke
- Användning av kastblock
- Dynamisk bromsning av virke
- Avancerad räddning
- Organisation av större beskärningsuppdrag

Förkunskaper:
- CPT-B. Professionell utbildning och certifiering i trädklättring, sektionsfällning och firning.
- Professionell erfarenhet av arbete med trädklättring inkl. SRT (Single Rope Technique) och sektionsfällning.
_____________
Förstahjälp:
6 timmars utbildning i första hjälpen.
Om du inte har din förstahjälpsutbildning på plats, när utbildningen börjar, kan du ändå ta del i utbildningen och certifieringen och sen skicka inn ditt förstahjälpen intyg efter utbildningen.
Se mera om kraven till första hjälpen utbildning här.
_____________

På sista dagen finns en skriftlig och praktisk tentamen. (CPT. Certified Professional Treeclimber)
Vid godkänd prov utfärdas auktorisation som
CPT-C Certifierad Professionell Trädklättrare - inkl. avverkning, kapning, trädvård och beskärning.

Utbildningspris: SEK: 15.590,-/delt.* inkl. CPT-C-certifiering & auktorisation, ex. moms* och klätterutrustning**.
Du tar med egen skyddsutrustning för sågning med motorsåg, dock måste hjälmen ha hakrem.

Rabattering: Vid samtidig anmälan till och betalning för A-kurs och B- och C-utbildningar, erbjudar vi rabattering med SEK. 1.580,-***.

Ladda hem broschyr för CPT (Certfied Professional Treeclimber) -utbildningarna och -certifieringarna.

Läs eller ladda hem certifieringskrav för CPT, C-utbildningen och -certifieringen.

Se tider för utbildning.

Boka...


 Se mera om våra
Professionella utbildningar & certifieringar i trädklättring

ArboristSkolan


Se på mobil eller surfplatta:
 

 
TIDER OCH PRISER FÖR KURS & UTBILDNINGAR I TRÄDKLÄTTRING.


Kurs och -utbildningar i rekreativ trädklättring.
Professionell trädklättring. Arborist (CPT-certifiering).

Utbildningar i rekreativ trädklättring:
Grundkurs och KAL®-kurs i (rekreativ) trädklättring, (2 dagar);
Kurspris: SEK: 3.780,-/delt. inkl. hyra av klätterutrustning
*.

2024:

- 13. - 14. mars, 2024. Fullbokat.
- 10. - 11. april. Fullbokat.
- 12. - 13. juni. Fullbokat.
- 13. - 14. augusti. 1 plats.
- 20. - 21. november. 2 platser.Fortsättningskurs i (rekreativ) trädklättring. Sov i träd. (2 dagar):
Kurspris: SEK. 4.280,-/delt.
*.

2024:

- 12. - 13. juni, 2024. Fullbokat.Utbildning och certifiering som Klätter-Aktivitets-Ledare (KAL®) i professionell trädklättring:
KAL® -certifiering i trädklättring (1 dag):
Pris inkl. internationell certifieringm. extern censor: SEK: 4.680,-/delt.
*. ***.

***. Pris v. minimum 4 deltagare.
Annars är priset SEK: 17.980,-.

2024:

- 26. september, 2024. 2 platser.
Trädklättring.
Professionella Arborist-utbildningar & -certifieringar. CPT (Certified Professional TreeClimber):

A. Startkurs i trädklättring.
A- Startkurs i Trädklättring, Sverige (2 dagar):
Kurspris: SEK: 3.990,-/delt. ex. moms* och klätterutrustning**.

2024:

- 9. - 10. mars, '24. (Kullaberg, Skåne). Fullbokat.
- 8. - 9. juni. (Nyköping, Stockholm). Fullbokat.
- 10. - 11. juni. (Nyköping, Stockholm). Fullbokat.
- 21. - 22. september. (Svenljunga, V. Götaland.). 2 platser.
- 16.- 17. november. (Kullaberg, Skåne). 3 platser.

2025:

- 1. - 2. mars, '25. (Kullaberg, Skåne). 5 platser.
- 7. - 8. juni. (Nyköping, Stockholm). 6 platser.
- 9. - 10. juni. (Nyköping, Stockholm). 4 platser.


Boka...

B. Trädklättring & Sektionsföllning.
B- Yrkesutbildning och -certifiering i Trädklättring, sektionsfällning och firning, Sverige (5 dagar):
Kurspris: SEK: 11.990,-/delt. inkl. certifiering, ex. moms* och klätterutrustning**.

2024:

- 11. - 15. mars '24. (Laholm, Halland). Fullbokat.
(Passar med A-kurs).
- 10. - 14. juni. (Nyköping, Stockholm). Fullbokat.
(Passar med A-kurs).
- 23. - 27. september. (Svenljunga, V. Götaland). 1 plats.
(Passar med A-kurs).
- 18. - 22. november. (Laholm, Halland). 3 platser.
(Passar med A-kurs).

2025:

- 3. - 7. mars '25. (Laholm, Halland). 6 platser.
(Passar med A-kurs).
- 9. - 13. juni. (Nyköping, Stockholm). 4 platser.


Boka...

C. Trädklättring & Beskärning.
C- Yrkesutbildning, certifiering och auktorisation i Trädklättring, fällning av stora träd, trädvård, reducering, krongallring och beskärning, Sverige (7 dagar):
Kurspris: SEK: 15.590,-/delt. inkl. certifiering & auktorisation, ex. moms* och klätterutrustning.**.

2024:

- 6 - 12. april '24. (Laholm, Halland). Fullbokat.

 

2025:

- 29 mars - 4. april '25. (Laholm, Halland). 3 platser.


Boka...

CPT. Räddningskurs (och -certifiering) f. markmann v. trädklättring (SRT & sektionsfällning).
Räddningskurs (och -certifiering) för markmann v. professionell trädklättring.
Utbildningen är bla för markmann och uppfyller krav från försäkringsbolag, större uppdragsgivare och myndighetar.
I utbildningen genomgår och certifierar vi bla i räddningar
(2 dagar):
Kurspris: SEK: 4.800,-/delt. inkl. intyg, ex. moms* och klätterutrustning.**.

2024:

- 11. - 12. mars '24. (Laholm, Halland). Fullbokat.
(Passar med A-kurs).

- 10. - 11. juni. (Nyköping, Stockholm). 1 plats.
(Passar med A-kurs).

- 23. - 24. september. (Svenljunga, V. Götaland). 2 platser.
(Passar med A-kurs).


2025:

- 9.-10. juni '25. (Nyköping, Stockholm). 4 platser.
(Passar med A-kurs).

Boka...

CPT. Tilläggskurs i Förstahjälp för professionella trädklättrare.
Tilläggskurs i Förstahjälp för professionella trädklättrare.
Kursen är en tilläggskurs till vanliga, kombinerade HLR- och - Första hjälpen kurser.
(3 timmar):
Kurspris: SEK: 1.800,-/delt. inkl. intyg,

2024:

- 10. april, '24. (Laholm, Halland). Fullbokat.
at.


Boka...


CPT certifieringar:

CPT -A-certifiering.
Frittstående CPTA-certifiering, som gör det möjligt och lagligt att arbete professionellt med SRT (Single Rope Technique) för arbete i träd utan såg.
Det är bla en förutsättning, att du har gått CPT-kurs i trädklättring.
Vid CPT-A-certifieringen ska du bla redovisa
klätterutrustning, uppsättning av cambiumsaver i trädet från marken, klättring i trädet med SRT (Single Rope Technique) med olika verktyg och med prussiks, firning med olika verktyg, uppsättning av nersänkbare system och räddning av skadat person i trädet
Pris: DKK. 1.680,- / SEK: 2.480,-. *.
1 dag.

Frittståande (full) CPT-B- eller CPT-C-certifiering.
(Skriftlig prov och full praktisk certifiering.)
Frittståande CPT-B eller CPT-C-certifiering kan arrangeras enligt avtal (om man är flera) eller försiggå vid befintlig CPT- B utbildning/certifiering eller CPT-C-utbildning/certifiering, om det finns plats.
Det är även möjligt att certifiera direkt inn i CPT, om man kan dokumentera motsvarande utbildningsbakgrund.
Läs mera här.
Pris: DKK. 2.780,- / SEK: 3.480,-. *.
1,5 dag.

CPT-B- eller C- om- eller recertifiering.
(Skriftlig prov och praktisk certifiering.)
CPT-certifieringen har en giltighet på 3 år.
För att upprätthålla din CPT-B-certifiering eller din CPT-C-certifiering måste du recertifiera.
Läs mera här.

Pris: DKK. 2.780,- / SEK: 3.480,-. *.
1,5 dag.

 


Recertifiering av CPT Räddningsutbildning f. markmann.
Pris: DKK. 1.680,- / SEK: 2.480,-. *.
1 dag.

Träning innan CPT-B- eller C-recertifiering. Pris: SEK: 1.680,- / dag. *.


Annat.
Utbildning i Wilderness Medicine.
Kurspris: SEK: 4.980,-/delt.*.

2024:

23. - 25. september, 2024. 1 plats.Motorsågskörkort A & B. 3 dagar.
Kurspris: SEK: 8.000,- ex. moms / delt. inkl. prov/certifiering.

2024:

- 2 - 4. juni, 2024. (Laholm).. Fullbokat.

Se mera här
.
**Klätterutrustning på din CPT-trädklättringskurs/utbildning.
När du är anmält, får du ett informations-email med alla praktiska uppgifter inkl. detaljerat lista med all klätteruturstning, som du behöver för din kurs/utbildning.

Förutom, att du självklart kan ta med egen klätterututrustning, erbjudar vi även, att du i samband med våra kurs och utbildningar i trädklättring antingen kan...;
Hyra ett färdigt startpaket med all klätterutrustning, du behöver. för
A-kursen i trädklättring för SEK. 390,-/dag och i begränsat mån även för
B- (och även) C-utbildningarna (SEK. 790,-/dag)..

Dessutom erbjuder vi, att du kan:
Köpa ett färdigt startpaket med ...
all klätterutrustning, som du behöver, för
A-kursen i trädklättring inkl. bla. hjälm, sela, kastlina och -påser, cambiumsaver, firningsdon, klätterrep, SRT-ascender och -descender, assynetriska karabin, prussiks och repväske...
- för ca. SEK. 12.650,-.
och även...
- köpa ett färdigt suppleringspaket med all ytterligare klätter- och riggningsutrustning, som du behöver, för
B-utbildningen (sektionsfällning och firning)- (och även C-utbildningen (beskärning, krongallring, reducering och avancerat riggning och räddning)) i trädklättring inkl. bla.. sporrar, flipline, riggningsrep, riggnings (firnings) -don, handsåg, hörselsskyd, visir och flipline...
- för ca. SEK. 10.650,-.

***Rabattering gäller inte kommunala eller statliga organisationer, därför att bokning och administration av dessa alltid tar mera tid än för övriga.


Bokning, avtal och villkor:
För att anmäla och gära avtal om plats på en eller flera av dom professionella CPT-utbildningar i trädklättring, skickar du ett email till oss och meddelar, att du änsker att göra avtal om plats på trädklättringsutbildning, och du skrivar uppgifter om:
- vilken/vilka trädklättringsutbildning/ar, som du/Ni vill gå, och när (Se översikten över kurstider).
- namn, adress, telefonnummer och email (privatuppgifter) till varje enskild deltagare.
*Om du/Ni har eller bokar genom ett momsregistrerat företag, meddelar du dessutom
- företagsnamn och orgnr,
Då blir det ingen moms. (reverse charge).
Anmälan föregår enklast på email, men du kan självklart även ringa.
Se mera om bokning här.

Du kan även använda vårt bokningsförmulär.

Avtalet:
Om det fortfarande finns plats, vill vi vanligtvis bekräfte din bokning och skicka temporär bekräftelse på din utbildningsplats på email inom 24 timmar.
Avtalet gäller från den dagen, där du skriftligen har meddelat, att du vill göra avtal om bokning av utbildningsplats på en av våra utbildningar, och vi skriftligen har bekräftat avtalet och bokningen genom att skicka bekräftelse och faktura på email.
Avtalet om bokning av trädklättringsutbildning är ett avtal mellan mellan utbildningsdeltagare och utbildningsasvarig, Akademin för Natur- & Friluftsliv, och regleras av dansk lag (dansk jurisdiktion) och vid dansk rätt.
**Akademin för Natur- & Friluftsliv är en del av Klatre-Centeret,ett dansk företag. CVR: 34630917.

Betalning.
Av säkerhetsskäl och för att säkra optimal läring, har vi ett väldigt gynnsamt antal deltagare per instruktör, och våra utbildningar blir därför fort fullbokade.
Av den anledning har vi därför tyvärr inte möjlighet att hålle platser utan betalning.
Vanligtvis betaler du full kursavgift vid bokning/anmälan.
Vid bokning skickar vi därför avtal (temporär bekräftelse och faktura), som sen ska du/Ni betala inom 7 dagar. 
Vid bokning mera än 6 månader innan utbildningen, kan vi erbjuda, att du endast betaler deposition vid anmälan (men då erhåller du självklart inte heller rabat).
Oavsett betalas kvarstående summa senast fyra månader, innan utbildningen börjar (eller vid anmälan).

Praktisk information:
När du har betalat och ca fyra veckor innan utbildningen, får du ett email med alla praktiska uppgifter om din trädklättringsutbildning inkl bla. information om mötesplats och -tid, förslag till bliigt boende och utrustningslista inkl erbjudande om att köpa eller hyra färdigt paket med all klätterutrustning, som du behöver.

Avbeställning/avbokning.
Vid avbokning från utbildningsdeltagare, förloras det inbetalade beloppet i utgångspunkt.
Om möjligt kan vi emellertid försöke att hjälpa med att flytta deltagandet, om det finns plats, och vi ka få inn nån annan på platsen. 
Dessutom kan platsen överlåtas till annan person, om vi får information om detta innan utbildningen.
Vid avbokning från utbildningsansvarig, får du självklart igen din betalning, om du inte vill vara med på en annan motsvarande utbildning.
Vid avbokning med anledning i Force Majeure, extremt dåligt/farligt väder eller liknande, som vi inte bestämmar över, erbjuder vi ersättningsutbildning.

Med anledning i det stora intresse för dessa utbildningar kan vi tyvärr inte hålla plats efter förfallodag utan betalning.
Vid försenad betalning räknas en avgift på SEK. 200,- och ett intresse av 2% per påbörjat månad.

Allmänt:
Med anledning i, att det rör sig om utbildningar med fokus på uteliv och fysisk aktivität, är det viktigt, att du är hälsosam, i god fysisk träning och klar för en fysiskt krävande utbildning.
Om du har väsentliga skador eller sjukdomar, tex. diabetes, epilepsi eller hjärtproblem, är det viktigt, att du meddelar dette till din instruktör innnn du påbörjar din utbildning.
Deltagande i våra professionella trädklätttringskurs och -utbildningar sker på egen risk och eget ansvar.
Obligatorisk olycksfallsförsäkring ingår på alla våra utbildningar. Pris: SEK. 80,-/dag.

Se fullständiga villkor här.Bokning:
Om du vill göra avtal om bokning av utbildningsplats, skickar du ett email
med följande information:

A. Privatuppgifter
;
- namn,
- adress (väg, vägnr, stad & postnr),
- telefon och
- email.
för varje deltagere

B. Vilken/vilka trädklättringutbildning/ar, och.
- när (datum).

Om du/Ni har eller bokar genom ett momsregistrerat företag, då skickar du även:
C. Företagsnamn och org.nummer och kontaktperson, adress, telefon och email för organisationen/företaget.
Då tillkommer det inte moms (reverse charge).

Om du/Ni inte är i eller har ett företag, tilkommer det moms.

Du kan även använda vårt bokningsförmulär.

Om det fortfarfande finns plats på utbildningen, skickar vi bekräftelse på avtalet och faktura på email till uppgiven email-adress -vanligtvis inom 24 timmar.
Avtalet gäller då, och du har sen 7 dagar på dig att betala.

- Av säkerhetsskäl och för att säkra maximal läringsmöjlighet på utbildningen har vi väldigt lite deltagare per instruktör.
Med anledning i det stora intresset för dessa utbildningar och i, att det finns så lite platser, har vi tyvärr inte möjlighet att hålle platsen utan rätttidig betalning.

Efter betalning och senast ca. 4 veckor innan utbildningen, kommer du att få email med alla praktiska uppgifter till uppgiven email.
Se mera om avtalsvillkor.
- Vi ser fram emot att höra från dig.

- All skriftlig kommunikation går med email till den email-adress, som du lämnar till oss.
Se till, att den är rätt, att den funkar och, att våra emails godkänns och inte blokeras, tex. som spam..
Om du inte har fått svar / avtalsbekräftelse inom 24 timmar efter din bokning eller inte har fått informationsmails senast 4 veckor innan din kurs/utbildning, kolla skräp- och spam-email-lådan först, och ring oss sen, om dom ändå inte finns där.
Särskild för användare av gratis email-adresser, tex hotmail, gmail och yahoo, rekommenderar vi, att du aktivt whitelister vår email: post@naturakademi.com i dina innställningar.

OBS: Alla emails, som skickas från en email-adress, som innehåller tex. "noanswer" eller "noreply" och alla emails, som innehåller bifogade dokument på mera än 1 Mb avvises av vår servare.


Läs yttranden / vittnesmål från tidigare deltagare se referenser från företag.


Se lista över CPT-certifierade,

Läs och ladda hem broschyr för CPT-utbildningarna.
Ladda hem broschyr som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->


Läs och ladda hem certifieringskrav för CPT B-utbildning och -certifiering.
Ladda hem B-certifieringskrav som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->


Läs och ladda hem certifieringskrav för CPT C-utbildning och -certifiering.
Ladda hem C-certifieringskrav som pdf-dokument.

---------------------------------------------------------->

Tidningen var på plats på B-utbildningen vid Jönköping.
Se arikel, bilder och film.


C-kurs.
Läs yttranden / vittnesmål från tidigare deltagare och se referenser från företag.
Se lista över CPT-certifierade,
Vi erbjuder även andra kurs och utbildninger inom trädklättring:

1. Fortsättningskurs i trädklattring, (Från träd till träd. Sova och leva i toppen av träden). 2 dagar
2. KAL® -kurs i trädklättring, (För ledare, instruktörer och vägledara i natur- & friluvtsliv etc.), 2 dagar
Ytterligara information om KAL® -kurs i trädklättring,


Motorsågskörkort, A & B:

Enligt Arbetsmijöverkets reglar måsta alla, som efter 1. december, 2012 arbetar yrkesmässigt med motorsåg, ha utbildning.
"Körkort" från en granne eller bekant eller bara nån, som erbjuder motorsågsutbildning utan, att det finns offentliggjorde krav och, att andra har gått i goda för, att den konkreta instruktör på motorsågskörkortkursen, har koll, räcker därför självklart inte på våra CPT -utbildningar.

För att gå CPT-B-utbildningen, måste du ha:
Motorsågskörkort, A (Motorsågning) och B (Trädfälllning grund), som på alla sätt åtminston motsvarar kraven från Säker Skog., tex., att det finns tydlig, offentliggjort och tillgänglig...
- innehållsbeskrivning för motorsågskörkortsutbildningarna,
- provkrav för att gå igenom och få godkänd motorsågskörkortsutbildningarna,
- krav till och beskrivning av en rejäl instruktörsutbildning för att bli motorsågskörkortsinstruktörer, som bla säkrar, att andra (än dom själva) har godkänd dessa.
- beskrivning av förutsätningar för att bli motorsågskörkortsinstruktör,
- tydliga certifieringskrav och dokumentation för, att instruktören har uppfylld dessa krav.

Se en översikt över Säker Skogs motorsågskörkortsutbildningar här.
Se en översikt över Säker Skogs motorsågskörkortsinstruktörer här.

ArboristSkolan erbjudar ochså ett komprimerat motorsågskörkorts-kurs, A & B. Trädfällning, grundläggande.
Plats:
Lahom:

Tider:

2-4. juni, 2023.

Pris: SEK. 8.000,- ex. moms / delt. Inkl. kurslitteratur & prov/certifiering.
För att anmäla, behöver vi ett mail med information om:
När och ditt Namn, Adress och Telefon.

Se mera om våra professionella trädklättringsutbildningar och -certifieringar.


Trädklättringsinstruktörer.
Med anledning i mycket stor efterfrågan på våra professionella trädklättringsutbildningar och -CPT-certificeringar, har vi redan fullbokade utbildningar i år, och vi har därför utvidgat med med även flera utbildningar.
Av den anledning är vi i behov av ytterligare kvalifierade instruktörer. Om du är intresserat, kan du se mera om krav och förutsättningar här.

Info:
Trädbeskärning och trädfällning innefattas av rutavdrag.

Arbetsmiljöverkets krav om medicinsk kontroll av och läkareintyg till arbetstagare, som arbetar med trädklättring är olagliga och utan evidensbaserat underlag i tex. vetenskap.

Krav och regler för arbete med trädklättring:

Se Arbetsmijöverkets reglar och krav inkl. relevante AFS'er (ArbetsmiljöForeSkrifter) för klättring och arbete i höjden.


OBS: Nya krav om medicinsk kontroll av och läkareintyg till arbetstagare, som arbetar med trädklättring:

Enligt Arbetsmijöverkets reglar måstarbetstagare, som efter 2019 arbetar med trädklättring, varje år gå igenom medicinsk kontroll och få ett tjänsbarhetsintyg från en läkare med specialistkompetens inom abetsmedicin etc.
Se mera om dessa krav här.

Om du är tillrädkligt skicklig, behöver du kanske inte sekstionsfällning...
Se film nedan.


Kanske...